TiCom | Sågverk

Optimera olika processer och öka effektiviteten samtidigt.

Det räcker sedan länge inte längre att optimera skärmönstret. De snabba förändringar som du möter varje dag kräver digitalisering och optimering av varje enskilt steg i sågverksspecifika produktionsprocesser. TimberTec är din partner på vägen mot framtiden.

Sågverkens framtid är digital

Eftersom råvaru- och produktionskostnaderna fortsätter att stiga är det viktigt att planera och optimera de unika, olika processerna i ett sågverk. Genom vår mångåriga erfarenhet inom träindustrin har vi under mer än 20 år utvecklat en djup förståelse för dessa mycket specifika processer. TiCom har därför utvecklats från grunden för att stödja just dessa specifika funktioner i sågverksproduktionen.

 

 

Genom att digitalisera din produktion med TiCom kan du dra nytta av de enorma fördelarna med sömlös databehandling och optimera din verksamhet på flera nivåer. Den enkla integrationen gör det också möjligt för dig att hålla koll på hela din produktion samtidigt som du erbjuder enastående kundservice.

Fördelar

Ett professionellt ERP-system för sågverk som täcker hela tillverkningsprocessen.

TiCom-versionen för sågverk innehåller alla moduler som möjliggör optimerade och digitala arbetsflöden: intelligent hantering av vedgård och vältor för råmaterial och effektiv optimering av kapmönster. Dessutom behandling av produktionsorder för såglinjer, torkrum och hyvlerier inklusive för- och efterkalkylering samt intelligent lagerhantering via paket med ID-kod.

 • OLAP-kubus
 • MS Power BI-anslutning
 • Integrering av kontoret
 • Inköp enligt dimensioner och andra kriterier
 • Lagerhantering före och efter virkesvarvet
 • Gränssnitt till flera mätinstrument
 • Planering av lastbils- och sorteringskapacitet
 • Effektiva processer för stora mängder
 • Utvecklad för divergerande processer (Inverse BOM)
 • Optimering av skärmönster
 • Fullständig processoptimering
 • Produktionsorder för sågverk, torkugnar och hyvlerier.
 • Före och efter beräkning
 • Kopplas samman med inköp och försäljning
 • Förpackningshantering med unik kod per förpackning
 • QR-kodbaserat system
 • Olika längder, dimensioner och produkter möjliga i ett paket
 • Dokumentation av livscykeln för varje paket i systemet.
 • Förvaltning av kundkontrollerade lager
 • Lager, platser och platser per paket
 • Kundbeställning med alla träspecifika parametrar
 • Produktstruktur utan typisk längd
 • Uppdelat alternativ för försäljning per last, leveransdatum eller produktionsanläggning
 • Förnyelse av beståndet
 • Överföring av kundbeställningar till produktionen
 • Ladda plocklistor i förväg
 • Leveranssedlar med volymer utanför paketen
 • Proformafaktura för tullen
 • Fakturor komprimerade för export
 • Direkt anslutning till produktionsmodulerna
 • 6 dimensionella kedjor som är specifika för träindustrin.
 • Öppen för alla redovisningssystem
 • EDI
 • Direkt anslutning till produktionsdata/försäljningsdata
 • Planering av lastbilar och fartyg
 • Snabbare skapande av fraktdokument (konossement, CMR, lastspecifikationer etc.)
 • Anslutning till plattformen för transporthantering (Transporeon).
 • Grafisk lastplanering för lastbilar
 • Optimerat laddningsstöd för mobila enheter (IntraScan)
 • Registrering av de faktiska transportkostnaderna för efterkalkylering.
 • Stamdata för produktion, t.ex. såglinje, torkrum och torkningskanaler.
 • Kostnadsstruktur för beräkning av marginal
 • Skiftkalender per produktionsenhet
 • Stockar och högar på trädgården
 • Produktträd (inverterad styckförteckning)
YouTube

Genom att ladda videon godkänner du YouTubes sekretesspolicy.
Läs mer

Ladda video

Vad sägs om en demonstration eller ett personligt samråd?

Tack för ditt intresse. Vill du veta mer om TiCom utan att det innebär några förpliktelser? Eller har du fortfarande frågor om våra lösningar för ditt branschsegment? Prata med våra produkt- och branschspecialister!

Du är också välkommen att boka en tid med vårt serviceteam om du är intresserad av en produktdemonstration.

TiCom ERP för träindustrin | TiCom ERP för träindustrin

SÅGVERK SOM LITAR PÅ TIMBERTEC-LÖSNINGAR

Vi fokuserar uteslutande på timmerindustrin

Alla i vårt team har stor expertis inom timmer- och programvarubranschen. Detta leder till en hög nivå av förståelse för dig, dina anställda och framför allt ditt företag. Läs mer om bästa praxis, hanterade tjänster och vad vårt team kan göra för dig.

TimberTec, programvarulösningar från Eutin sedan 1999 | TimberTec, programvarulösningar från Eutin sedan 1999
Visste du det?
Timbertec grundades 1999. Det innebär över 20 års erfarenhet inom mjukvaru- och timmerbranschen.
Press | Holzkurier
Holmen trävaror Tillämpningar ticom

Timber Commerce kommer att stödja både Holmens sågverk och träbearbetningsanläggningar, inklusive produktionsanläggningar för limträ och CLT i Sverige. TimberTecs lösning erbjuder unika planerings- och optimeringsfunktioner som utvecklats i samarbete med ledande universitet, vilket gör det möjligt för Holmen att bibehålla sitt försprång inom dessa kritiska produktionsområden.