TiCom ERP + SIPal, 2 lösningar - 1 leverantör

Överlagrad text "Testimonial, Södra Wood Långasjö" över bakgrund med gaffeltruck och träpaket, Södra-märkt.
TiCom ERP och SIPal paketlogistik i bruk hos Södra Wood i Långasjö, Sverige.

Hoppa till kapitlet:

Det kompletta digitala paketet för sågverks- och träindustrin

Timbertec, Eutin/DE, har varit ledande på ERP-marknaden för timmer i många decennier. Genom det nyligen genomförda förvärvet av Datapolarna har Timbertec utökat sitt ERP-produktsortiment med SIPal. Detta verktyg gör det också möjligt att optimera hela paketlogistiken och gaffeltruckstrafiken. Som användare av båda lösningarna är kunden Södra entusiastisk över de synergier som uppstår.

Text och bild: Raphael Kerschbaumer, Holzkurier nummer 47, 23 november 2023; och TimberTec

"Innan vi integrerade SIPal i vårt företag för första gången kunde vi inte organisera sökandet efter rätt paket så effektivt som vi skulle ha velat. Detta är nu ett minne blott", inleder Mattias Holmqvist, logistikansvarig på Södra Wood Långasjö, intervjun med Holzkurier i södra Sverige, på en av åtta sågverksplatser inom den svenska träindustrin Södra.
"Det finns dock ofta utmaningar mellan olika programvarulösningar, särskilt när det gäller respektive gränssnitt. Med den fullständiga integrationen av SIPal i TiCom behöver vi inte längre oroa oss för detta", fortsätter Holmqvist och Erik Petersson, konsult på TimberTec, tillägger: "Tack vare TimberTecs förvärv av DataPolarna kan vi nu också erbjuda den väletablerade logistiklösningen SIPal, som har använts i stor utsträckning främst i de nordiska länderna, tillsammans med TiCom. För våra kunder innebär detta två lösningar i en. Inga fler gränssnitt och därmed en heltäckande systemintegration av alla processer som är relevanta för framgång inom paketlogistik."

Nyckelfaktor IT

Södra är en av Sveriges största skogs- och träindustrier med en produktion av barrtimmer på cirka 2 miljoner m3/år. "IT är ett av nyckelområdena för att ett företag ska kunna verka framgångsrikt på den globala marknaden idag. Mjukvarulösningar är nödvändiga för att kunna bedriva en lönsam verksamhet på lång sikt. Förutom ett heltäckande affärssystem ingår även integration och optimering av all intern logistik", säger Johanna Lindén, CFO och IT-chef på Södra Wood, och fortsätter: "När vi ser tillbaka är vi mycket nöjda med beslutet att byta affärssystem till Ticom. Timbertec strävar alltid efter att skapa den bästa produktionen för sina kunder. De kommer från träindustrin och är väl förtrogna med den. Det är en stor fördel när man arbetar med ett affärssystem i en så specifik sektor som vår."

Framgångshistorier som går utöver affärer

Under 2018 började Södra att successivt standardisera IT- och ERP-systemen på alla sina anläggningar (se Holzkurier nummer 03/21, s.16-17; TiCom på 19 Södra-anläggningar). Från Södras sida har Hanna Johansson varit engagerad i Timbertec-projektet från första början. Efter den framgångsrika implementeringen av TiCom tog hon över ledningen av kvalitetssäkringen och är nu produktägare för TiCom inom Södra. "Jag arbetar med TimberTec nästan varje dag. Nu känns det nästan som om vi är ett team och inte två separata företag", säger Johansson stolt om det långvariga samarbetet med
TimberTec.

Inga fler fria resor

Staplare med virkespaket hos Södra.

Den direkta vägen: Tack vare RFID-tekniken kan truckföraren omedelbart hitta rätt lagerutrymme.

Staplarens interiör är utrustad med monitor för SIPal-programvara.

Visualisering: På skärmarna i truckhytten kan föraren snabbt se var nästa order finns.

Södra har också arbetat med den interna logistikprogramvaran SIPal i flera år. För Lindén innebär detta ett antal fördelar: "För det första förbättras arbetsmiljön i trucken avsevärt med hjälp av SIPal. Verktyget hjälper oss också att utbyta data inom våra anläggningar och gör denna process mycket enklare. Tidigare bestod vårt dagliga arbete av en hel del manuellt pappersarbete. Denna lösning innebar inte bara en stor risk för fel, utan tog framför allt mycket tid." "Tid där truckförarna nu kan bearbeta nya order eller användas på andra ställen. Alla dessa optimeringar kan göra internlogistiken upp till 20 % effektivare", förklarar Petersson. Detta möjliggörs av ett sofistikerat sändar-mottagarsystem. Varje lagerplats hos Södra är försedd med en RFID-tagg i golvet. Så fort gaffeltrucken närmar sig en parkeringsplats vet systemet direkt var den finns. Detta visualiseras med hjälp av en digital karta baserad på en verklig bild av platsen på en display som är integrerad i varje truckhytt. Det innebär att truckföraren inte bara vet exakt var han befinner sig, utan också var nästa destination eller order finns. Södra arbetar redan med att utöka användningen av systemet: "Våra kollegor är verkligen mycket nöjda med lösningen. Tack vare den sömlösa integrationen av SIPal i TiCom arbetar vi redan på en implementering för de andra anläggningarna", säger Johansson och fortsätter: "Istället för två har vi nu en kontaktperson för båda systemen. Detta förbättrar inte bara den ömsesidiga integrationen av systemen enormt, utan gör också vår kommunikation mycket enklare."

Talar sina kunders språk

På TimberTec är detta inte bara fallet i överförd bemärkelse. Genom förvärvet av Datapolarna har företaget också kunnat öka sin lokala närvaro i Norden avsevärt och har nu två svensktalande serviceställen i Växjö och Skellefteå.
"Det här är en enorm fördel för oss. Kommunikationen med varandra är avgörande för att hela projektet ska lyckas. Språket spelar naturligtvis en viktig roll i detta", förklarar Johansson. Petersson, som reste från Växjö, tillägger: "På Timbertec vill vi alltid vara så nära våra kunder som möjligt. Det är bara så vi kan erbjuda och garantera den servicenivå som vi står för och som våra kunder värdesätter hos oss. Med anläggningar i Sverige, Tyskland och Österrike har vi en mycket bred bas här och som en del av GENII-koncernen har vi också den nödvändiga storleken och kapaciteten bakom oss för att förse marknaden med bästa möjliga lösningar."

Eftersträvar ett gemensamt mål: Erik Petersson, konsult på TimberTec, Hanna Johansson, produktägare för TiCom på Södra, Mattias Holmqvist, logistik på Södra, och Michael Niedermair, marknadschef på TimberTec (från vänster)

Dela