Nyheter

TimberTec utvecklar en innovativ lösning för att hjälpa företag inom träindustrin att uppfylla sina due diligence-krav enligt EU:s avskogningsförordning (EUDR)

Senast publicerade artiklar

TimberTecs logistikprogram SIPal används av företag i och utanför Skandinavien för att minska kostnaderna och förbättra pakethanteringen. Tillämpningsexempel som JGA i Sverige visar hur programvaran minskar logistikarbetet på sågverken och inspirerar medarbetarna.
Följande artikel ger en informativ översikt och utgör inte juridisk rådgivning. Här hittar du en översikt över EUDR:s (European Deforestation Regulation) direktiv och riktlinjer.
Digitalisering, cybersäkerhet, molnbaserade lösningar och framtidssäkra ERP-system för att säkerställa internationell konkurrenskraft är de viktigaste IT-frågorna inom träindustrin. Timbertec är erkänd som marknadsledare inom detta segment och har som mål att förse sina kunder och partners med de verktyg de behöver för att vara rustade för framtiden inom alla områden som är relevanta för framgång och därefter.