DEN LEDANDE ERP-LÖSNINGEN FÖR HELA TRÄINDUSTRIN
DIGITAL OMVANDLING INOM TRÄINDUSTRIN. DET ÄR VAD VI ÄR. SEDAN 1999

De krav som sågverk, tillverkare av limträ och korslimmat virke, träförädlingsindustrin och till och med trävaruhandeln måste uppfylla dagligen blir alltmer komplexa. Inte minst också på grund av den fortskridande digitaliseringen. TiCom (Timber Commerce) utvecklades just för denna komplexitet och kartlägger processkedjan över hela värdekedjan inom trävaruindustrin.

SIPAL PAKETLOGISTIK

Dra nytta av standardintegrationen med TiCom. Lokaliserade och visualiserade paket öppnar upp för ett brett spektrum av effektivitetsvinster.

SIPAL PAKETLOGISTIK

Dra nytta av standardintegrationen med TiCom. Lokaliserade och visualiserade paket öppnar upp för ett brett spektrum av effektivitetsvinster.

UTVECKLAD AV BRANSCHEXPERTER FÖR ATT OPTIMERA PROCESSER SOM STÖDJER DIN TILLVÄXT.

Sedan 1999 har vi koncentrerat oss uteslutande på digitaliseringen av träindustrin. Detta fokus har gjort oss till den ledande leverantören av ERP-lösningar för hela den europeiska träindustrin. Med vår TiCom-programvara och ett stort internationellt team av timmerexperter har vi byggt upp en stor och lojal kundbas bland europeiska sågverk, tillverkare av limträ och korslimmat virke, träförädlingsindustrin och till och med timmerhandlare.

Detta är ytterligare en anledning till att vi känner till de möjligheter som finns i en digitaliserad processkedja och gör det möjligt för våra kunder att fullt ut utnyttja sin prestationspotential och ständigt utvecklas. Det är vårt uppdrag. Det är vad vi står för.

TICOM OMFATTAR ALLA PROCESSER. FRÅN TRÄDSTAM TILL EFTERMARKNADSSERVICE

INDUSTRILÖSNINGAR FÖR HÖGSTA PRESTANDA I DIN BRANSCH

Sågverk

Maximal effektivitet med ständigt ökande virkesvolymer - TiCom erbjuder omfattande stöd för den dagliga sågverksverksamheten: optimal samordning av avverkning med transport- och maskinkapacitet, hög transparens vid inköp av rundvirke och effektiv optimering av avverkningen.

LIMTRÄ OCH KL-TRÄ TILLVERKARE

Effektiv produktion av flera enskilda beställningar - TiCom säkerställer ett optimalt utnyttjande av alla produktionsresurser genom att hantera flera parallella enskilda beställningar från ritning till lastad lastbil.

Trävaruhandlare

Hantering av specifika aspekter av trävaruhandeln - TiCom hanterar alla specifika aspekter av trävaruhandeln, såsom dimensioner, kvalitéer, certifiering och lasthantering.

LÅTER INTRESSANT? LÅT OSS BERÄTTA OM VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG!

Vi svarar gärna på dina frågor. Vill du veta mer om TiCom? Eller har du fortfarande frågor om TiComs branschlösningar? Vi känner till träindustrins särdrag. Prata med våra produkt- och branschspecialister!

Nyheter
WESTERN ARCHRIB VÄLJER TIMBERTEC SOM LEVERANTÖR AV ERP

Western Archrib är en del av Northland Group of Companies med säte i Alberta (Kanada). Avtalet omfattar leverans av ERP- och ledningssystem (MES) för Western Archribs nya limträfabrik i Alberta, Kanada.

Nyheter
TIMBERTEC TAR ÖVER DATAPOLARNA

Förvärvet stärker TimberTec som europeisk marknadsledare och driver på företagets utveckling mot att bli världens ledande ERP-leverantör för träindustrin.

Samarbetet sammanför de kompletterande tjänsteportföljerna hos dessa två ledande programvaruleverantörer. Målet är att erbjuda träindustrin en exklusiv och heltäckande produktsvit inom sin sektor.

Nyheter
TICOM ERP + SIPAL, 2 LÖSNINGAR - 1 LEVERANTÖR

TiCom ERP och SIPal paketlogistik i bruk hos Södra Wood i Långasjö, Sverige.

Visste de redan om det?
Världens äldsta träd är den 9500 år gamla granen "Alt Tjikko" i Sverige.
Källa: Wikipedia
Nyheter
OM DEN DIGITALA FRAMTIDEN FÖR TRÄINDUSTRIN

Digitalisering, cybersäkerhet, molnbaserade lösningar och framtidssäkra ERP-system för att säkerställa internationell konkurrenskraft är de viktigaste IT-frågorna inom träindustrin.