INTERNREDOVISNING MED NY MODUL FÖR INTERNREDOVISNING MELLAN FÖRETAG

Organisationer med dotterbolag i hemlandet eller utomlands som hanterar fordringar och skulder inom sin organisation kan dra nytta av vår nya TiCom

Hoppa till kapitlet:

Organisationer med dotterbolag i hemlandet eller utomlands som hanterar fordringar och skulder inom sin organisation kan dra stor nytta av vår nya TiCom-modul InterCompany.
Företag med flera olika platser och centraliserad ordermottagning och -tilldelning kan använda den för att effektivisera skapandet av dokument och spara på arbetsbördan.

PRAKTISKT EXEMPEL: HS TIMBER GROUP

Utgångsläget
HS Timber Group, med huvudkontor i Wien, driver fyra sågverk i Rumänien och Tyskland. Med en kapkapacitet på ca 5,3 miljoner fasta kubikmeter levererar företaget till kunder i över 70 länder världen över. Sedan den 1 januari 2018 är företaget Dr. Anna Bauthen Gesellschaft (förkortat DABG) ett helägt dotterbolag till HS Timber Group GmbH och sköter uteslutande distributionen av HS Timber Groups produkter i Japan. Tidigare skapades de enskilda transaktionerna mellan DABG och sågverken i HS Timber Group med mycket manuellt arbete. InterCompany-modulen, det nya tillägget till vårt TiCom ERP, gav en lösning. Läs mer i vår praktiska rapport:

LADDA NER HELA RAPPORTEN OM PRAKTIKEN: (PDF)

Dela